OLD HARBOUR ART TRAIL

– Se svensk text nedan
– Suomeksi, selaa alaspäin

VEIKKO BJÖRK Finland
Huldra
Huldra is a Spirit of the Forest, who protects the forest and its animals. She has a nesting place for small birds in her chest by her heart. 
 
If you cut down a tree or otherwise damage the forest, Huldra will get angry and you will be harmed. But if you speak to the forest with courtesy and respect, Huldra will reward you and open your eyes to the beauty of the forest and your ears to the birdsong. Your soul will be at peace.
Production images, Old Harbour, Jakobstad / Pietarsaari, 2023

 

 

 

 

– Suomeksi, selaa alaspäin

VEIKKO BJÖRK Finland
Huldra
Huldra är Skogens Ande, som skyddar växter och djur. Veikko Björks skulptur har ett bo för småfåglar i sitt bröst intill sitt hjärta. 
 
Om du hugger ner ett träd eller på annat sätt skadar skogen blir Huldra arg och du kommer att råka illa ut. Men om du talar till skogen med artighet och respekt kommer Huldra att belöna dig och öppna dina ögon för skogens skönhet och dina öron för fågelsång. Din själ kommer att finna frid.
Produktionsbilder, Gamla hamn, Jakobstad 2023


VEIKKO BJÖRK Suomi
Huldra
Huldra on Metsän Henki, joka suojelee metsää ja metsän eläimiä. Sillä on rinnassa sydämen kohdalla pesäkolo pikkulinnuille. 
 
Jos kaadat puun tai muuten vahingoitat metsää, Huldra suuttuu ja sinulle käy huonosti. Mutta jos puhut metsälle kohteliaasti ja kunnioittavasti, Huldra palkitsee sinut ja avaa silmäsi metsän kauneudelle ja korvasi lintujen laululle. Sielusi valtaa rauha.
Tuotantokuvia, Vanha satama, Pietarsaari, 2023