OLD HARBOUR ART TRAIL

– Se svensk text nedan
– Suomeksi, selaa alaspäin

THOMAS MAY Germany
The Flying Grass Islands
The Flying Grass Islands belong to a series of site specific installations in the public space byThomas May’s GrashalmInstitute that research the relationship between Grass and Human beings.
As a place of longing for Nature the Flying Grass Islands invites to a contemplatively observation from the shore of a small pond. Initially the islands are made with perfect lawns that over time become overgrown by the colonisation of surrounding plats. The human idea of perfect nature slowly fades away as an untouched biotope emerges. This slow process of change can be overfed from the pond shore at the Old harbour in Pietarsaari.
Thomas May’s installation is sponsored by Jakobstads Byggnadstjänst, Oravais Tuft and Prima Laminointii

Production images, Old Harbour, Jakobstad / Pietarsaari, 2023

– Suomeksi, selaa alaspäin

THOMAS MAY Tyskland
De Flygande Gräsöarna
De Flygande Gräsöarna ingår i en serie platsspecifika installationer i det offentliga rummet, som är en del av Thomas Mays GrashalmInsitute, som undersöker förhållandet mellan gräs och människan. 
 
Som en plats för längtan efter naturen, inbjuder de Flygande Gräsöarna till en kontemplativ observation från stranden av en liten damm. Till en början är öarna gjorda av perfekta gräsmattor som med tiden blir övervuxna av de omgivande växternas kolonisering. Människans idé om den perfekta naturen försvinner långsamt och en orörd biotop växer fram. Denna långsamma förändringsprocess kan observeras från dammstranden i Gamla hamn, Jakobstad.
 
 
Thomas Mays installation är sponsrad av Jakobstads Byggnadstjänst, Oravais Turf och Prima Laminointi

 

Produktionsbilder, Konststigen i Gamla hamn, Jakobstad 2023

 

THOMAS MAY Tyskland
Leijuvat Ruohosaaret 
Leijuvat Ruohosaaret liittyy sarjaan paikkaan sidottuja installaatioita yleisillä paikoilla, joka on osa Thomas Mays GrashalmInstituten sarjaa, joka tutkii ihmisen ja ruohon välistä suhdetta. 
Leijuvat Ruohosaaret tarjoaa mieteteskelevään huomioitiin paikan luonnon kaipuuseen pienen lammen rannalla. Aluksi saaret on tehty täydellisistä ruohomatoista jotka ajan myötä ylikasvavat ympäröivien kasvien kolonisaatiolla. Ihmisen ajatus täydellisestä luonnosta häviää hitaasti ja koskematon biotooppi kasvaa esiin. Tätä hidasta muutosta voi tarkkailla lammen rannalla Vanhassa satamassa Pietarsaaressa.
Thomas Mayn installaatiota sponsoroivat Jakobstads Byggnadstjänst, Oravais Tuft ja Prima Laminointii.
Tuotantokuvia, Vanha satama, Pietarsaari 2023