OLD HARBOUR ART TRAIL, 2023

– Se svensk text nedan
– Suomeksi, selaa alaspäin

 

HELINÄ HUKKATAIVAL Finland
Signs – For forest, land, wind and water
Driftwood and branches cleared by waves. Discarded whistles, cake tin, ashtray, pipe fragments – all made of the same primary materials as stars and people.
In Hukkataival’s installations and performances she always uses almost exclusively recycled objects and materials. The objects have their own history and the abrasion caused by their use tells a story of life where change is visible, inevitable and natural. Through it, the experience of time and its relativity can become a visible part of the work and its possible interpretation.
The works in the Old Harbour:
Signs – Sea, Forest and Wind
Signs – For those who live in the water
Signs 
– For the spirits of the forest and the earth
Production images, Old Harbour, Jakobstad / Pietarsaari 2023


– Suomeksi, selaa alaspäin

HELINÄ HUKKATAIVAL Finland
Märken – För skog, land, vind och vatten

Drivved och grenar som rensats rena av vågor. Kasserade visselpipor, kakburkar, askfat, rörfragment – alla tillverkade av samma primära material som stjärnor och människor.

I Hukkataivals installationer och performancer använder hon alltid gamla, återvunna föremål och material. Föremålen har sin egen historia och den nötning som orsakas av deras användning berättar en historia om livet där förändring är synliga, oundvikliga och naturliga. Genom detta kan upplevelsen av tid och dess relativitet bli en synlig del av hennes verk och dess möjliga tolkningar.

Arbeten i Gamla hamn:
Märken – Havet, Skogen och Vinden
Märken – För de som lever I vatten
Märken – För andar I skogen och på jorden

Produktionsbilder, Gamla hamn Jakobstad, 2023

 

 

 

 

HELINÄ HUKKATAIVAL Suomi
Merkkejä – Metsälle, maalle, tuulelle ja vedelle

Ajopuut, aaltojen puhdistamat oksat, käytöstä poistetut vispilät, kakkuvuoka, tuhkakuppi, putkenpätkät, kaikki samoista alkuainesta kuin tähdet ja ihmiset.

Installaatioissa ja performansseissa olen aina käytänyt miltei pelkästään kierrätettyjä esineitä ja materiaaleja. Esineillä on oma historiansa ja käytön aiheuttama kuluminen kertoo elämästä, missä muutos on näkyvää, väistämätöntä ja luonnollista. Sen kautta kokemus ajasta ja sen suhteellisuudesta voi tulla näkyväksi osaksi teosta ja sen mahdollista tulkintaa.

Merkkejä teossarjassa on mukana äänen elementti ja sarjaa edelsivät Darmstadtissa, Saksassa pudonneista oksista tekemäni pienet hahmot; jotka toivottivat hyvää vointia metsälle ja puille.

Teoksia Vanhassa satamassa:
Merkkejä – Meri, metsä ja tuuli
Merkkejä – Veden eläville
Merkkejä – Metsän ja maan hengille

Tuotantokuvia, Vanha Satama, Pietarsaari, 2023