OLD HARBOUR ART TRAIL

– Se svensk text nedan
– Suomeksi, selaa alaspäin

ANNELI HOLMSTRÖM Finland
Path Maker

The Path Maker sculpture is inspired by forest trails or paths made by initial unknown walkers whether an animal of a person. The starting point for the work was how first walkers often must navigate a terrain less accommodating and more difficult than the walker to follow. This path maker likely goes unknown or unseen but ensures that the next walkers journey is more easy and comfortable. The sculpture and its surroundings aim to provide a reflective space for acts of path making less visible in everyday social life but which contribute significantly to accumulative change. 
These ideas are expressed via a crawling figure that moves discreetly and low to the ground. With arms extended the long figure pushes forward a snake across the earth creating a path amongst forest debris. The figurative approach is part human, animal och a tool – referencing everything from camel, ant or a plough. 
In keeping with the trails ecological ambitions all materials are biodegradable. Materials include: sea grass, hemp thread and a varnish made of boiled forest mulch and syrup to attract insects and give off a strong composting odour. Behind the sculpture is a small trail of sea grass that visitors can walk to form a new path through the forest.





– Suomeksi, selaa alaspäin

ANNELI HOLMSTRÖM Finland
Stigmakare

Utgångspunkten för arbetet Stigmakaren är den som söker nya vägar, och som ofta måste navigera i en terräng som är mindre tillmötesgående och svårare än för den som kommer efteråt. Den som skapar stigen är sannolikt okänd eller osedd men ser till att nästa vandrares resa blir enklare och bekvämare. Skulpturen och dess omgivning syftar till att skapa en plats där man kan reflektera över de handlingar som är mindre synliga i det dagliga sociala livet, men som bidrar väsentligt till en förändring. 
Holmströms idéer uttrycks genom en krypande figur som rör sig diskret och lågt över marken. Med utsträckta armar skapar den långa figuren en stig bland skogsavfall. Figuren är delvis människa och delvis ett djur.







ANNELI HOLMSTRÖM Suomi
Poluntekijä
Metsän polut ja jäljet,  jotka ovat muodostuneet ensimmäisten tuntemattomien vaeltajien, ihmisten tai eläinten jäljistä, ovat inspiroineet Poluntekijän veistosta. 
Lähtökohtana työlle on ensimmäiset vaeltajat, jotka usein joutuvat navigoimaan maastossa joka on vähemmän avoin ja vaikeampi kuin sitä seuraavalle. Se joka luo polun on todennäköisesti tuntematon ja näkymätön, mutta joka katsoo, että seuraavan vaeltajan matka on helpompi ja mukavampi. Veistos ja sen ympäristön tarkoitus on luoda paikka jossa voi miettiä niitä toimia jotka ovat vähemmän näkyviä päivittäisessä sosiaalisessa elämässä, mutta jotka ohjaavat väistämättömään muutokseen.
Nämä ajatukset ilmentyvät ryömivän hahmon muodossa, joka liikkuu maassa huomaamattomana ja matalalla. Levitetyin käsin hahmo luo polun metsän jätösten sekaan. Kuvitteellinen lähestymistapa on osin ihminen, eläin ja työkalu – muistuttaen kaikkea kamelista muurahaiseen tai auraan.
Taidepolun ekologisten tavoitteiden mukaisesti ovat kaikki materiaalit biohajoavia. Materiaalien joukossa on meriheinää, hamppunarua ja lakka joka on tehty metsän mullasta ja siirapista, jonka tarkoituksena on houkutella hyönteisiä ja antaa voimakkaan kompostoinnin hajun. Veistoksen takana on pieni meriheinästä tehty polku jota kävijä voi kävellä ja luoda uuden tien metsän halki.