OLD HARBOUR ART TRAIL, 2023

– Se svensk text nedan
– Suomeksi, selaa alaspäin

 AMARSAIKHAN NAMSRAIJAV Mongolia
The Mongolian nomads are one of the oldest nomadic people in the world and their traditions and way of life have survived for many thousands of years. Unfortunately, many nomads are forced to abandon life on the steppes for a variety of reasons, but mainly due to climate change. Searingly hot summers and incredibly cold winters kill both livestock and crops, and make life very hard for nomadic families. They move to the cities in the hope of finding work and providing for their families. Unfortunately, this risks being the end of this unique lifestyle.
The main aim of the Namsraijav’s Environmental Art Project is to preserve and maintain Mongolian nomadic traditions and to tell the world about it. 
In Jakobstad, Amarsaikhan Namsraijav continued his project called ‘Nomadic Culture’. A cart, as a symbol of moving in different environments, is placed at an intersection in the Old Harbour, but the cart is completely stationary. He hopes that the people of Jakobstad will sit in the cart and admire the beautiful and unique nature of the Old Harbour.
Production images, Old Harbour, Jakobstad / Pietarsaari, 2023

– Suomeksi, selaa alaspäin

AMARSAIKHAN NAMSRAIJAV Mongolien
Anpassa dig till naturen
De mongoliska nomaderna är ett av världens äldsta nomadfolk och deras traditioner och levnadssätt har överlevt i många tusen år. Tyvärr tvingas många nomader överge livet på stäpperna av många olika orsaker, men främst på grund av klimatförändringar. Brännande heta somrar och otroligt kalla vintrar dödar både boskapen och odlingarna, samt gör livet väldigt hårt för nomadfamiljerna. De flyttar till städerna i hopp om att hitta arbete och kunna försörja sina familjer. Tyvärr riskerar det att bli slutet för denna unika livsstil.
Huvudsyftet med Namsraijavs miljökonstprojekt är att bevara och upprätthålla mongoliska nomadiska traditioner och att berätta om den i världen. 
I Jakobstad fortsatte Amarsaikhan Namsraijav projektet som han kallar ‘Nomadisk Kultur’. En vagn, som en symbol för att röra sig i olika miljöer, är placerad vid en korsning i Gamla Hamn, men vagnen är helt stillastående. Han hoppas på att Jakobstadsborna sätter sig i vagnen och beundrar den vackra och unika naturen i Gamla hamn. 
Produktionsbilder, Gamla hamn 2023

AMARSAIKHAN NAMSRAIJAV Mongolia
Sopeudu luontoon
Mongolialainen paimentolaiskultuuri, joka on perinne aikojen takaa, on historiallisesti rikas ja on hämmästyttänyt maailmaa. Mongolialaiset tavat, perinteet ja kulttuuri todistaavat että esi-isillämme oli oikeanlainen suhde maahan ja taivaaseen, vuoriin ja jokiin ja kaikkien vuodenaikojen maisemiin. Siksi tämän projektin päämääränä on säilyttää paimentolaisten perinteet ja esitellä ja jakaa ne maailmalle. 
Suomessa jatkan “Paimentolainen kultturi”-projektiani. Vaununi, joka on eri paikkoihin liikkumisen symboli, on sijoitettu Vanhaan satamaan, on täysin paikoillaan. Toivon että pietarsaarelaiset istuvat vaunuun ja ihailevat kaunista ja uniikkia luontoa Vanhassa satamassa.
Tuotantokuvia, Vanha satama, Pietarsaari, 2023